Arteterapia – terapia poprzez sztukę.

Sztuka to zróżnicowane pojęcie, z którym każdym może mieć inne skojarzenia. Dla jednych sztuką jest muzyka, dla innych malarstwo, a są i tacy, którzy sztukę dostrzegają kinematografii. Nowoczesne nurty stale nam udowadniają, że sztuką może być wszystko, czasem nawet rzeczy szeroko odbiegające od konwencjonalnego podejścia. Nieważne, przez co rozumiemy sztukę, ważne jest to, co ona nam daje. Odprężenie, konstruktywne spędzanie wolnego czasu, a może chwila refleksji? Niewątpliwie są to motywacje do jej poszukiwania, ale sztuka ma jeszcze niezwykłe zastosowanie…może być sposobem terapii.

Jak to działa?

            Arteterapia to możliwość wyrażania siebie, poprzez sztukę. Bardzo często sztuka jest jedynym kluczem do otwarcia zamkniętej osobowości, co daje możliwość szlifowania swoich zachowań, odczuć oraz adaptacji z otoczeniem. Działania twórcze pobudzają nasz mózg do wzmożonej aktywności. Podczas takich zajęć człowiek, nie tylko może odkryć własne możliwości, ale także zyskać pewność siebie. Technika ta staje się coraz popularniejsza, a co za tym idzie, na rynku pracy możemy zaobserwować zapotrzebowanie na osoby posiadające kompetencje do przeprowadzania tego typu terapii.

Zostań terapeutą.

Osoby doświadczone w pedagogice bądź psychologii posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej, mogą poszerzyć zakres swoich usług o zajęcia z arteterapii. Nowe metody to szansa na odnalezienie kolejnej drogi do pomocy swoim podopiecznym. Aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania terapii, można zapisać się na arteterapia studia podyplomowe. Dzięki studiom podyplomowym z kierunku Arteterapia kandydat może samodzielnie prowadzić tego typu zajęcia, a jego wiedza i kompetencje podparte są odpowiednim Świadectwem.

Możliwości.

         Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdobyciu odpowiedniego certyfikatu można wziąć pod uwagę wiele możliwości zawodowych. Wszelkiego rodzaju placówki pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, szpitale, czy domy opieki szukają osób kompetentnych w zakresie arteterapii, aby poszerzyły one ich ofertę. Jeżeli ktoś woli pracować na własną rękę, z powodzeniem może proponować swoje usługi terapeutyczne prywatnie, bądź nawiązywać współpracę z placówkami na zasadzie B2B zamiast zatrudnienia. Metody terapeutyczne oraz nauki psychologiczne są ciągle aktualizowane o nowe wnioski i metody, dlatego znajomość najświeższych technik, to klucz do mocnej pozycji na rynku zawodowym. Kandydaci posiadający dyplom z zakresu przygotowania pedagogicznego mają także możliwość podjęcia pracy w szkole.