Z jakimi wyzwaniami mierzy się współczesna gospodarka, kultura, sztuka, nauka i medycyna?

Z jakimi wyzwaniami mierzy się współczesna gospodarka, kultura, sztuka, nauka i medycyna?

Mimo słynnej tezy o końcu historii, współczesne społeczeństwa nadal muszą mierzyć się z licznymi wyzwaniami. Gospodarka, kultura, edukacja, medycyna, polityka społeczna – to tylko niektóre sfery, którym współczesność przyniosła nowe kwestie do rozstrzygnięcia. Jak łączyć rozwój gospodarczy i społeczny? Jaka powinna być rola kultury i sztuki w społeczeństwie rynkowym? Do jakiego stopnia redystrybucja może być sprawiedliwa? Gdzie są granice ingerencji […]